Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Helsingfors musikklasser 3-4m vid Åshöjdens grundskola

Projektets namn + organisationen bakom projektet

Vi vill rädda Östersjön!

Helsingfors musikklasser 3-4m vid Åshöjdens grundskola

Beskrivning av problemet

Östersjöns tillstånd oroar oss i musikklasserna 3-4m och vi vill vara med och dra vårt strå till stacken för att vuxna ska jobba så att vi får till stånd en förbättring. Vi vill skriva en egen sång och sjunga den i olika sammanhang så att vuxna hör att de måste jobba för att vi och våra barn och deras barn ska kunna få njuta av ett renare hav. 

Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Vi skulle vilja jobba med Petter Korkman på RimLab. Han kan hjälpa oss att skriva en egen text som handlar om Östersjön. Sen skriver vi en egen melodi till texten och så kan vi filma när vi sjunger sången och sprida den på nätet och förhoppningsvis uppträda med sången på Skolmusik 2017 i Korsholm. Vi hoppas att många skolelever ska vilja lära sig vår sång och sjunga den. 

Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Att sjunga sånger med ett viktigt budskap är ett bra sätt att lära sig saker. Vi hoppas att många elever runtom i Svensk-Finland ska vilja lära sig sången. Och ju flera vuxna som får upp ögonen för att vi barn vill jobba för ett renare Östersjön desto bättre. Då inser de vuxna att de måste börja jobba, de också! 

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?