Varför skydda Östersjön?

Barnen i Helsingfors Montessori-skola undersöker empiriskt Östersjön och dess särdrag

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Varför skydda Östersjön?

Helsingfors Montessori-skola 

2. Beskrivning av problemet

Barnen fungerar som forskare och tar reda på vad som är värdefullt och speciellt med Östersjön, alltså varför det lönar sig att rädda Östersjön. Ett aktivt skyddsarbete börjar med en självupplevd förståelse för saken. 

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

I detta miljöfostrande projekt undersöker eleverna i Helsingfors Montessori-skola Östersjön, dess kust och kringliggande länder tillsammans med samarbetsskolor och -daghem. Tyngdpunkten ligger på erfarenhetsbaserad undersökning. I projektet utförs bl.a. egna vatten- och strandundersökningar och man bekantar sig med Östersjöns natur och historia genom segling. I projektet utvecklar läraren läromedel om Östersjön på basen av barnens undersökningar. Materialet delas ut elektroniskt till andra skolor och daghem.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

I detta miljöfostrande projekt undersöker eleverna i Helsingfors Montessori-skola Östersjön, dess kust och kringliggande länder tillsammans med samarbetsskolor och -daghem. Tyngdpunkten ligger på erfarenhetsbaserad undersökning.

I projektet utförs bl.a. egna vatten- och strandundersökningar och man bekantar sig med Östersjöns natur och historia genom segling. I projektet utvecklar läraren läromedel om Östersjön på basen av barnens undersökningar. Materialet delas ut elektroniskt till andra skolor och daghem.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2018

BagIt

Östersjön rent från plastkassar med hjälp av den unika papperskassen.

Från jordmånen till Östersjön, av elever för elever

Läromedel producerat av elever för att skydda Östersjön och klimatet.

Kolodlingsnätverk – lindring av klimatförändringen med ekoodlare

Genom att utbilda ekologiska odlare till kolbindande jordbrukare gör vi åkrarna till kolsänkor och undersöker vi näringsläckage till vattendragen.

En karttjänst för hållbar markanvändning

En icke-vinstdrivande karttjänst öppen för alla hjälper markägarna i effektivt skyddande av Östersjön och klimatarbetet.

Plastjournalistik i praktiken

Nya Åland lanserar plastkamp.

Snygg Beach

Snygg Beach-kampanjens syfte är att städa stränder, väcka intresse för strändernas nedskräpningssituation, samla information om strändernas nedskräpning, dela information om dessa samt förena konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag.

Solar Foods

Mat utan jordbruk och utsläpp i vattendrag.

Städa Åland – för en ö fri från skräp!

Städa Åland – för en ö fri från skräp!

Ugly Foods och Årets fulaste grönsak

Ugly Foods ställer fula frukter och grönsaker i centrum och ger dem rätt värde!