Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

DG-Diving Group

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

DG-Diving Group är ett år 1982 grundat familjeföretag som tillhandahåller dykningstjänster till företag. Företagens tjänster omfattar granskning, underhåll och reparation av undervattenkonstruktioner. Vi är en välkänd aktör inom Östersjöområdet och banbrytare inom fartygsbranschen. Vår mission är att lösa kundernas utmaningar på ett innovativt och miljövänligt sätt och bidra till att spara kostnader för kundernas verksamhet.

2. Beskrivning av problemet

Olika organismer sätter sig fast och börjar växa på båtskrov så fort båten kommer i kontakt med vatten. Efter att ha varit i vattnet i en vecka täcks ytan av alger och större organismer. När skrovet är smutsigt ökar friktionen mot vattnet i de delar av båten som är under vattnet och vattnets motstånd ökar. Om skrovet är smutsigt förbrukar båten avsevärt mer bränsle än en båt med ett rent skrov. Fartyg som kommer från områden utanför Östersjön medför till vårt område främmande arter som satt sig fast på deras skrov. I synnerhet Östersjöns marina ekosystem är känsligt mot skadliga verkningar av invasiva arter. Vi borde kunna förhindra införsel av organismer på båtskrov i vårt havsområde. Vi kan inte förhindra skrovets nedsmutsning men vi kan förebygga och minska många skadliga konsekvenser för miljön genom en effektiv rengöring av ytan och genom att samla in och behandla det avfall som uppkommer vid rengöring.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Rengöring av båtens undervattenskrov är inte i sig en hållbar lösning med tanke på miljön. Om vi endast rengör skrovet, hamnar näringsämnen, invasiva arter och fasta ämnen i havet och dess sediment tillsammans med skadliga ämnen som bottenfärger släpper ifrån sig. Ett system som utvecklats av DG-Diving Group Ab består av en borstmaskin som är avsedd för rengöring av båtskrov och som pumpar det avfall som uppkommer vid borstningen ut på stranden där det behandlas. Rengöring kan alltså ske utan att belasta havsområdet omkring. Beroende av kvalitén på och mängden av det material som satt sig fast på båtskrovet kan man med hjälp av utrustningen rengöra 500-1000 m2 båtskrov per timme. Hela systemet är nu under utveckling och målet är ett mobilt system som är lätt att använda inom olika områden både i hamnar och ute på havet.

Vi har också som mål att utveckla ett system för hantering av tvättvatten så att det behandlade tvättvattnet, oberoende av skrovfärgens kvalité, inte kommer innehålla skadliga mängder av miljöfarliga biocider, andra farliga ämnen eller invasiva arter. Detta ska genomföras i form av utredningsarbete och utveckling av behandlingsutrustning. Målet är att färdigställa det slutliga skedet av konceptet före slutet av april 2017 och testa konceptet under borstningsperioden 2017.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Denna metod som tagits fram av DG-Diving Group Ab gör det möjligt att rengöra båtbotten på Östersjön utan att belasta havet. Företaget utför ca 400 bottenrengöringar om året. Det uppstår uppskattningsvis 140 000 kilo borstningsavfall och båtarna sparar ca 30 000 ton bränsle. När tjänsten utvidgas blir det möjligt att använda utrustningen i större utsträckning och minska miljöbelastningen ytterligare.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?