Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Håll Skärgården Ren rf

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

 Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården, Håll Skärgården Ren rf.

2. Beskrivning av problemet

Utsläpp av toalettavfall i vattendrag blev förbjudet i Finland år 2005. För att båtförare kan följa detta förbud, måste det finnas ett täckande nätverk av sugtömningsanordningar där båtförare kan lämna toalettavfall på ett korrekt sätt. För tillfället är nätverket inte tillräckligt täckande och effektivt. Den huvudsakliga orsaken till att man släpper toalettavfall i vattendrag är antingen att det inte finns någon tömningsstation i närheten eller att stationen är ur bruk av tekniska skäl. Håll Skärgården Ren rf vill vara med och bära ansvaret för att nätverket utvidgas till att motsvara dagens behov så att det blir möjligt för båtförare att agera rätt.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Håll Skärgården Ren rf ska skaffa en ny sugtömningsanordning, vars mottagningskapacitet är tio kubikmeter eller mera. Syftet är att placera anordningen på västra Finska Viken eller i närheten av Åland så att så många båtförare som möjligt kan utnyttja den. Service- och uttömningsmöjligheten inverkar också på placeringen samt att tillstånd beviljas av vattenområdets ägare. 

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

En ny sugtömningsanordning (10m3) kan ta emot  ca 250 septitankar toalettavfall som i havet skulle ge näring åt 5000 kilo alger.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?