Östersjöpusslet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan / Centret för livslångt lärande / Åbo Akademi

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Östersjöpusslet – Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan/Centret för livslångt lärande/Åbo Akademi

2. Beskrivning av problemet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

3. Vad syftar projektet till? / Hur ser er lösning ut?

Projektets idé är att visa barn och ungdomar att de är en del i arbetet för Östersjön. Detta görs genom att filma olika aktörer och yrkesgrupper som arbetar för Östersjön och kombinera det med material för elevarbete i skolklassen. Materialet presenteras i form av ett spel som innehåller filmer med tillhörande frågor, uppgifter och diskussionsteman.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjön?

Projektet strävar efter att lyfta fram ungdomarnas egen roll och uppmuntra till egen aktivitet och egna funderingar. Trots det allvarliga läget med Östersjöns tillstånd skall materialets röda tråd vara att det finns hopp och att det finns mycket som är värt att bevara och att det behövs en bred kunskap och många olika aktörer för att göra detta. Projektet lär ungdomar att samarbete är vägen att gå för att förbättra Östersjöns tillstånd och ungdomarna är både nuvarande och framtida aktörer i Östersjöpusslet.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2015

Bättre kvävering vid reningsverken

Kväve orsakar många slags skador i Östersjön. Ammoniumkväve är giftigt för organismer och förbrukar syre. Nitratkväve igen orsakar övergödning av havet.

Rädda Täktbukten

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden.

Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning

Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Skräpet i havet känner inte till några landsgränser och problemen de orsakar påverkar alla människor, organismer och habitat längs Östersjöns kust.

Östersjö-ambassadörsbesök i skolor

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

Stoppa organismer mekaniskt

I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båtbottnarna och detta försöker man förhindra genom att använda miljöskadliga antifouling-bottenfärger.

Av barn, för barn

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig.

Östersjöveckan 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmående.

#ihanaitämeri

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden.

Skärgårdshavets Närfiskprojekt

Övergödningen som beror på alltför stor mängd näringsämnen är ett av de största problemen för Östersjön och Skärgårdshavet.

Barnens Östersjöprotest 2016

Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesserna. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av miljöpolitiska beslut glöms bort.

Anläggning för kväverening

Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs stränderna.