Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Sulapac Ab

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Sulapac är ett bolag som grundats av två finska forskare, Suvi Haimi och Laura Kyllönen, som utvecklar och producerar helt bionedbrytbart förpackningsmaterial som främjar hållbar utveckling. Bolaget har flerårig bakgrund i att arbeta med biomaterial och vår framtidsvision är att göra jordklotet renare för kommande generationer enligt principerna för hållbar utveckling.

2. Beskrivning av problemet

Tack vare sin lätta formbarhet och på grund av att det är lätt att transportera hör plast till världens mest dominerande förpackningsmaterial. Plast är också hållbart och billigt att tillverka. Men allt detta har sitt pris.

Varje minut hamnar innehållet från en hel sopbil plastavfall direkt i världens hav. Ifall produktionen av plast förblir på dagens nivå kommer det uppskattningsvis att finnas mera plast än fisk i våra hav. I Stilla Havet finns det till exempel det redan ett enormt plastavfallsområde som skapats av människan, en så kallad skräpkontinent. När vi utöver detta även vet att Östersjön redan nu hör till världens mest nedsmutsade hav är ekvationen tydlig – något måste göras.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Sulapac®-materialet och dess förpackningskoncept har utvecklats för att för sin del lösa havens plastproblem. Vårt i Finland uppfunna förpackningsmaterial är gjort av träflisor och bionedbrytbara bindemedel av naturligt ursprung – vilket gör det till ett av de mest ekologiska materialen i världen. Det viktigaste är att Sulapac®-materialet inte alls innehåller plast och är fullständigt bionedbrytbart. Dess generella egenskaper är likadant och lika mångsidigt som plast, men materialet är 100 % miljövänligt.

Förpackningarna i Sulapac® har skapats för att representera nordisk design och främja implementeringen av användningen av materialet världen över. Utöver att tillverka förpackningsmaterialet erbjuder Sulapac Ab sina kunder ett helhetskoncept av slutliga produkter som skapats av finska toppdesigners. Sulapac Ab prioriterar även kommunikation och konsumentutbildning om hållbar utveckling

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

När Sulapac®-materialet börjar användas i högre grad minskar mängden av avfall i Östersjön och andra hav märkbart. Vårt slutliga mål är att bygga en renare framtid på haven, ett paket i sänder. Sulapac Ab är även beredd att i ett års tid donera 10 cent per paket som säljs till Östersjöskyddet.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.