Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

John Nurminens Stiftelse

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

John Nurminens Stiftelse bygger med hjälp av crowdsourcing i ett finskt/svenskt samarbete upp webbtjänsten Nutribute, som lägger i en ny växel i förbättringen av Östersjöns tillstånd. Läs mer om NutriTrade-projektet på adressen http://nutritradebaltic.eu/ och http://nutritradebaltic.eu/nutribute-platform/

2. Beskrivning av problemet

Östersjöns största och mest synliga miljöproblem är övergödning på grund av överflödig belastning av näringsämnesbelastning. 

För tillfället gör regionens länder inte tillräckligt för att stoppa övergödningsproblemet genom att begränsa utsläppen av näringsämnen. Därför behövs aktiva aktörer, konkreta projekt som minskar utsläppen, samt finansiering av projektens implementering. Gräsrotsfinansieringsplattformen Nutribute svarar på dessa utmaningar genom att uppmuntra till att komma med idéer för projekt och implementering av projekt. Nutribute kanaliserar även medborgares och diverse organisationers önskan att hjälpa till kostnadseffektiva åtgärder för Östersjöns väl. 

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Via gräsrotsfinansieringen för att förbättra Östersjöns tillstånd stöder en stor grupp frivilliga finansiärer utsläppsminskningar de anser lämpliga. 

Nutribute-plattformen sammanför dem som föreslagit idéer inom projektet med parter som vill bidra med stöd eller omvandlar med andra ord viljan att skydda till ett aktivt vattenskyddsarbete. Gräsrotsplattformen är öppen och avgiftsfri för alla aktörer. Instanser som skyddar Östersjön kan inom plattformen presentera projekt som mätbart minskar näringsutsläppen samt köra kampanjer för att finansiera dem. 

Via plattformen kan medborgare och diverse organisationer ge stöd åt metoder de valt ut och därmed bidra till att rädda Östersjön. Plattformens administratör bedömer implementeringsmöjligheterna för föreslagna projekt med hjälp av en expertpanel, publicerar projekt som godkänts via plattformen samt överför donerade resurser till projekten efter kampanjen. Vi hoppas att vi via tävlingen får stöd för underhållet av plattformen samt för utvecklingsarbete efter att vår EU-finansiering upphör. I detta ingår sammansättning av användarrespons, analysering och planering av utvecklingsbehov samt ändringar i programskriptet.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Nedskärning av näringsämnesutsläppen förhöjer Östersjöns tillstånd genom att reducera algblomningen och syrelösa havsbotten samt genom att förbättra fiskars och andra havsorganismers livsmiljö. Samtidigt förbättras även människornas möjligheter till att njuta av havet och strandområden.

Nutribute uppmuntrar även till hållbar konsumtion och produktion: plattformen möjliggör neutralisering av fotavtryck från både individer och företag i fråga om övergödning. Utvalda projekt kan stödas med en summa som förminskar näringsämnesutsläppen i samma grad som det egna fotavtrycket.

Gräsrotsfinansiering har inte tillämpats i Östersjöskyddet förut. Vi tror att Nutribute som digital service öppnar helt nya möjligheter inom användningen av gräsrotsfinansiering inom miljöskydd. De frivilliga aktiviteterna kompletterar det lagstadgade miljöskyddet och när åtgärderna för att minska utsläppen ökar renas även Östersjön.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.