#ihanaitämeri

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden.

Klass 7E i Kirkkojärven koulu

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

#ihanaitämeri Klass 7E i Kirkkojärven koulu

2. Beskrivning av problemet

Utmaningen är givetvis Östersjöns tillstånd, att förhindra övergödning och genom detta skydda artbeståndet och givetvis även möjliggöra rekreationsanvändning även i framtiden. Vi vill öka kunskapen om Östersjön bland både barn och vuxna och framhäva betydelsen av att den skyddas. Ju bättre du känner till naturen, desto mer uppskattar du den!

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Konceptet för vår idé är följande: vi skapar ett instagramkonto som har arbetsnamnet @ihanaitämeri och genomför en kampanj, som man kan delta i genom att göra en god gärning för Östersjön, ta en bild och använda vår hashtag.

Vi informerar om kampanjen i sociala medier, med affischer, per e-post och på webben. Vi planerar åtgärder för att skydda Östersjön, exempelvis samla in skräp på stränder, äta ekologiskt, minska utsläpp, jobba med upplysning, samla in pengar (samarbetspartner behövs), vård av avrinningsområdet etc. Dessutom kan deltagarna givetvis komma med förslag för sitt eget deltagande.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Projektet strävar efter att öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd och skyddsbehovet samt sänka tröskeln för deltagande i skyddsarbetet. Priser och synlighet används för att motivera privatpersoner, organisationer, skolor och arbetsplatser att ansluta sig till oss och arbetet med att rädda Östersjön!

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2015

Bättre kvävering vid reningsverken

Kväve orsakar många slags skador i Östersjön. Ammoniumkväve är giftigt för organismer och förbrukar syre. Nitratkväve igen orsakar övergödning av havet.

Rädda Täktbukten

Täktbukten vid Hangö udd är som ett Östersjön i miniatyr: ett grunt sjöbäcken, som människan har misshandlat i årtionden.

Skräppost – Medborgarens faktabok om havens nedskräpning

Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Skräpet i havet känner inte till några landsgränser och problemen de orsakar påverkar alla människor, organismer och habitat längs Östersjöns kust.

Östersjöpusslet

För att lyckas med att förbättra Östersjöns tillstånd behövs ett samarbete mellan olika aktörer och kunskap om värdet av arbete på gräsrotsnivå.

Östersjö-ambassadörsbesök i skolor

Många känner inte till hur vacker och polymorfisk Östersjönaturen och dess ekosystem är. Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten om Östersjön och hjälpa till att skapa en relation till havet.

Stoppa organismer mekaniskt

I Östersjöområdet växer det alger och havstulpaner på båtbottnarna och detta försöker man förhindra genom att använda miljöskadliga antifouling-bottenfärger.

Av barn, för barn

För tillfället fokuserar man i undervisningen om Östersjön på miljöproblem. Detta ger ett dystert intryck och gör inte barnen motiverade att lära sig.

Östersjöveckan 2016

Munkkiniemen yhteiskoulu ligger ett stenkast från Munksnäs strand. Östersjön är vår närmiljö, som vi vill bevara välmående.

Skärgårdshavets Närfiskprojekt

Övergödningen som beror på alltför stor mängd näringsämnen är ett av de största problemen för Östersjön och Skärgårdshavet.

Barnens Östersjöprotest 2016

Barnens åsikter får för lite utrymme i samhällsdebatten och därför väger deras perspektiv lätt i beslutsprocesserna. En följd av detta är att långsiktiga konsekvenser av miljöpolitiska beslut glöms bort.

Anläggning för kväverening

Som ett resultat av vattenbruksanläggningar i Skärgårdshavet, såsom fiskuppfödning, hamnar extra näringsämnen i havet. I havet orsakar näringsämnena till exempel en för stark tillväxt av alger längs stränderna.