En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Johannes Myllykoski

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

En samlare för plastavfall, Johannes Myllykoski. Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

2. Beskrivning av problemet

Det flyter omkring enorma mängder av diverse plast och plastavfall i haven. Ifall vi inte gör något åt saken flyter ett kilo plastavfall i havet per tre kilo fisk (Finlands Miljöcentral, 2017). En miljon sjöfåglar och 100 000 havsdäggdjur uppskattas dö årligen på grund av plastavfall. Enligt uppskattning orsakar plastavfallet en skada på 13 miljarder dollar varje år för fiske, sjöfart och turism. Plast som nöts ner till små strimlor i havet, det vill säga mikroplast, hamnar slutligen in i näringskedjan, där den biomagnifieras och kan hamna i människan via fisk. 

Även Östersjön har en alarmerande mängd plastavfall. Enligt de nyaste forskningarna som gjorts i finska viken är till exempel 90 % av avfallet som hamnar på Helsingfors stränder plastbaserat (varje år används det 300 miljoner plastpåsar i Finland!). 

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Målet är att konstruera en apparat speciellt för insamling av plastavfall av makromått. En testversion har tillverkats av apparaten i mindre dimensioner, som kräver objektiv vidareforskning för att kunna försäkra korrekta parametrar för justering och funktionalitet. Vidareforskningen kräver finansiering för att framställa en fungerande apparat för att kunna rengöra antingen kusten eller havsmynningarna, eller för omständigheter i världshav.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Nedskärningen av plastavfall och kontaminerande ämnen från plast förbättrar väsentligt tillståndet av Östersjön. Insamlingen av flytande plastavfall förhindrar att plastet bryts ner till mikro- eller nanopartiklar. Apparaten lämpar sig även för insamling av olja och kan effektivt användas som hjälp inom oljebekämpningsuppdrag. Enbart genom Finska Viken transporteras årligen 160 miljoner ton oljeprodukter och risken för olyckor är alltid närvarande.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.