Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen

På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

Raumos freinetskola

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Eleverna i Raumos freinetskola bekantar sig med skärgårdsnaturen. På freinetskolan i Raumo vill vi hjälpa Östersjön och skärgårdsnaturen på vår hemort genom att ta hand om den.

2. Beskrivning av problemet

Vi, såsom så många andra raumobor, har hjälpt till att städa Östersjöns stränder på fastlandet. Skräpmängden är ett problem även i skärgården. Skräpen från skärgårdsstränderna hamnar i havet och drabbar dess organismer.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Vår dröm har länge varit att föra barnen från vår hemort till skärgården för att rengöra och undersöka den. Utöver att göra en miljöhandling vill vi bygga upp våra elevers förhållande till naturen och främja viljan att skydda vårt gemensamma Östersjön. Vi vill också lära oss om att återställa skärgårdsmiljön och om skärgårdens djurliv.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Vårt projekt omfattar både konkreta åtgärder för skärgårdens väl (städning) samt påverkan av attityder och värderingar (relationen till naturen, att bekanta sig med hemtrakten, att ta vara på vårt eget hav). Med hjälp av projektet uppfostrar vi våra elever och förmedlar även indirekt information till barnens föräldrar och till övriga intressenter för vår skola (bland andra Raumo stad, Rauman Yrittäjät och Åbo universitet)

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2017

En samlare för plastavfall

Johannes Myllykoski från Karleby har utvecklat en apparat som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningsalternativ

En finsk innovation inom plastersättande material

Nutribute – styrka och snabb hjälp för Östersjöskyddet med gräsrotsfinansiering

Från idéer kring Östersjöskyddet till handling med unik plattform för gräsrotsfinansiering

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark

Inga mikroplaster i Slemmern – genom anläggning av multifunktionell våtmark för minska spridning av föroreningar från dagvatten till havet. Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.

Kustobservatoriet - ett dyk ner i vår unika undervattensvärld

Dyk ner i Östersjöns unika undervattensvärld – det nya, unika kustobservatoriet berättar om havets tillstånd och mångfald under ytan.

Froodly GO - Bekämpning av förlusten av mat genom spel

Froodly GO är ett modernt, roligt och inspirerande sätt att skära ned på mängden av bortkastad mat. Såsom Pokemon GO-appen, via spelande, kan människor uppmuntras att samla in svinnvaror från butikerna i närområdet. Genom att köpa svinnvaror samlar spelarna poäng, som tillåter spelaren att uppnå följande nivå i spelen – och man kan vinna pris.

Starka rovfiskbestånd förbättrar vattenkvalitén i våra kustområden

Vattenkvalitén utmed Östersjöns kuster har under decennier succesivt försämrats med en tillbakagång av både växt och djurliv som följd.

Ungdom, dina idéer och handlingar för Östersjön.

Vår eutrofiska och förorenande Östersjön.

Smart odlingsduk minskar mikroplasterna i havet

Wargön Innovation leder idag ett projekt för biobaserade naturligt nedbrytbara odlingsdukar till lantbruket.

Våtmarksprojekt för skydd av vikar i skärgården

Vattenskyddsföreningen Pro Edesnäs-Båssa rf vill anlägga en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten och skydda vikar i Raseborgs skärgård.

Effektiva Odlare möter Framtidens Aktörer

Fadderodlare och jordbruksstuderanden bygger framtiden tillsammans – ett jordbruk som är vänligt både för Östersjön och klimatet.