BagIt

Östersjön rent från plastkassar med hjälp av den unika papperskassen.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Organisationen bakom projektet BAGIT (ECOMBO BAG) är ett handelsbolag som drivs av oss, två drivna ungdomar, Nora Östman och Maximilian Popovic. Företaget startades under gymnasiet då vi drev ett UF-företag som fokuserade på att minska plastkonsumtionen. Efter gymnasiet bestämde vi oss för att driva vår idé fortsatt framåt och framförallt bidra till att vårt lands sjöar och hav inte begravs i plast. 

2. Beskrivning av problemet

I dagens samhälle blir allt fler människor miljömedvetna och vill vara en del av processen mot en bättre värld. Ett av de mest aktuella problemen är vår plastkonsumtion och inte minst vår klassiska plastkasse. I vårt samhälle använder varje person i snitt 200 plastkassar per år. Livslängden på dessa är ofta korta och undersökningar visar att 90 % av alla plastkassar endast används en gång. 

Plastkassarna som används i dag innehåller ämnet polyeten, vilket framställs av etanol. Etanol är en biologisk förnyelsebar råvara men trots ursprunget från naturen är inte polyeten en plast som är biologisk förnyelsebar. Allt fler försöker därför minska användningen av plastkassar genom att använda alternativa bärmedel så som tygkassar, även företag arbetar för detta genom att ta högre priser på sina kassar. Med detta uppstår däremot ett problem, vad ska kunna ersätta vår plastkasse i soptunnan då de befintliga papperskassarna är otympliga? 

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Ungefär 269 000 ton plast flyter runt i våra hav och år 2050 beräknas världshaven bestå av mer plast än fisk, vilket även inkluderar Östersjön. Det är något vi reagerar mycket starkt på. Vi har därför bestämt oss för att bidra med en lösning för att motverka att Östersjön fylls av plast.

Vårt mål är att ersätta de befintliga plast- och papperskassarna som finns idag. För att kunna nå målet har vi tagit fram en papperskasse som har samma volym som befintliga papperskassar men som motstår väta bättre än kompostpåsarna som finns på marknaden. Detta eftersom vi anser att en bra kasse ska tåla tyngd och väta. BagIts kasse består inte av ämnet polyeten, utan istället av ett nedbrytningsbart, förnyelsebart och återvinningsbart material. 

I dagsläget finns det ännu ingen papperskasse som man kan kombinera inhandling och sophantering med. De papperskassar som finns idag är nämligen för otympliga för att smidigt få plats i våra olika sopkorgar och de papperskassar som finns till sopkorgen saknar handtag. Med vår unika produkt kan du alltså kombinera inhandling med sophantering, samtidigt som du bidrar till en minskad plastkonsumtion och räddar Östersjön. 

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

När BagIts kasse börjar användas av Sveriges befolkning och ersätter plastkassarna minskar mängden av plastavfall i Östersjön och även andra hav. Detta kommer att bidra till att djur och natur inte tar lika stor skada av människors val. BagIt vill självklart bidra på fler än bara ett sätt och kommer därför även donera 10 % av företagets vinst till olika organisationer som dagligen arbetar för att förbättra Östersjöns tillstånd. 

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2018

Från jordmånen till Östersjön, av elever för elever

Läromedel producerat av elever för att skydda Östersjön och klimatet.

Kolodlingsnätverk – lindring av klimatförändringen med ekoodlare

Genom att utbilda ekologiska odlare till kolbindande jordbrukare gör vi åkrarna till kolsänkor och undersöker vi näringsläckage till vattendragen.

Varför skydda Östersjön?

Barnen i Helsingfors Montessori-skola undersöker empiriskt Östersjön och dess särdrag

En karttjänst för hållbar markanvändning

En icke-vinstdrivande karttjänst öppen för alla hjälper markägarna i effektivt skyddande av Östersjön och klimatarbetet.

Plastjournalistik i praktiken

Nya Åland lanserar plastkamp.

Snygg Beach

Snygg Beach-kampanjens syfte är att städa stränder, väcka intresse för strändernas nedskräpningssituation, samla information om strändernas nedskräpning, dela information om dessa samt förena konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag.

Solar Foods

Mat utan jordbruk och utsläpp i vattendrag.

Städa Åland – för en ö fri från skräp!

Städa Åland – för en ö fri från skräp!

Ugly Foods och Årets fulaste grönsak

Ugly Foods ställer fula frukter och grönsaker i centrum och ger dem rätt värde!